Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je obstarávateľom podľa § 8 ods. 1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO a podľa plánu obstarávania na príslušný kalendárny rok.

Verejné obstarávania za roky:Dátum Vo Názov zákazky PHZ Dokumenty
12-12-2022 IT služby 2023-202495 000,-€
29-04-2022 Obstaranie IKT – prenosné počítače, monitory, tlačiarne a príslušenstvo78 000,-€
04-04-2022 Vytvorenie vizuálu a grafické služby pre program Erasmus+32 000,-€
09-03-2022 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí38 000,-€
22-02-2022 Catering Konferencia 30 rokov SAAIC4 000,-€
10-02-2022 Grafické služby 30 rokov SAAIC3 000,-€
31-01-2022 Catering NRCG4 500,-€
Dátum Vo Názov zákazky PHZ Dokumenty
31-12-2021 Upratovacie služby 20226 500,-€
04-11-2021 Stravné lístky 2022-202363 800,-€
27-10-2021 Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)18 600,-€
20-10-2021 Konferencia TCA 2021 Hybrid10 000,-€
18-10-2021 Reklamné predmety45 000,-€
22-09-2021 Konferencia 2021 Hybrid11 000,-€
06-09-2021 Implementácia a poskytovanie služieb GDPR10 000,-€
13-08-2021 Obstaranie IKT80 000,-€
01-07-2021 Elektronické podpisovanie30 000,-€
16-06-2021 Pohoda Fotokútik 20212 200,-€
12-03-2021 Upratovacie služby5 100,-€
02-03-2021 Stravné lístky 202146 750,-€
05-02-2021 Animované videá 202121 533,-€
05-01-2021 Stravné lístky8 300,-€
Dátum Vo Názov zákazky PHZ Dokumenty
09-12-2020 Audit projektov43 000,-€
04-12-2020 Pitný režim1 400,-€
02-12-2020 Kancelárske potreby2 200,-€
02-12-2020 BOZP, OPP, PZS1 500,-€
02-12-2020 Spracovanie miezd15 000,-€
02-12-2020 IT služby89 000,-€
01-12-2020 Drogéria2 700,-€
03-09-2020 Kancelárske stoličky2 300,-€
27-08-2020 Videovizitky NRCG 20203 500,-€
25-08-2020 Virtuálny seminár NRCG 20204 500,-€
29-07-2020 Internet + VoIP6 000,-€
04-06-2020 Kovová kartotéka400,-€
05-02-2020 Tlačiarenské služby5 300,-€
05-02-2020 Grafické služby3 500,-€
27-01-2020 Taxi služba2 000,-€
20-01-2020 Kuriér825,-€
Dátum Vo Názov zákazky PHZ Dokumenty
01-10-2019 Inzercia16 000,-€
05-05-2019 Reklamné predmety21 000,-€
Dátum Vo Názov zákazky PHZ Dokumenty
12-12-2018 Audit projektov34 000,-€
28-11-2018 Zabezpečenie stravovacích poukážok89 100,-€
20-11-2018 IT služby84 000,-€
20-11-2018 BOZP, OPP, PZS1 450,-€
20-11-2018 Spracovanie miezd12 000,-€
20-11-2018 Výpočtová technika40 000,-€
19-11-2018 Pitný režim zamestnanci1 300,-€
19-11-2018 Nákup drogérie3 500,-€
19-11-2018 Kancelárske potreby4 200,-€
07-11-2018 Inzercia20 000,-€
26-09-2018 Tlačiarenské služby4 500,-€
19-09-2018 Grafické služby5 000,-€Plány verejného obstarávania: