logo_saaic

Už 30 rokov podporujeme a koordinujeme programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií.