30 rokov SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) už 30 rokov podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií. Pri tejto príležitosti mení vizuálnu identitu a predstavuje nové logo, ktoré bude moderným spôsobom reprezentovať asociáciu doma aj v zahraničí.

V roku 1992 na základe odporúčania Rady vysokých škôl SR bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované občianske združenie ktoré neskôr prijalo meno Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. „Združenie vytvorilo optimálne podmienky pre využívanie medzinárodných schém spolupráce a inovácií vzdelávania,“ hovorí predseda správnej rady SAAIC prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

„SAAIC sa prirodzene stal jedným z ústredných bodov Bolonského procesu a priestorom pre zapojenie vysokých škôl do európskych vzdelávacích programov, z ktorých najznámejší je ERASMUS,“ dodáva prof. Ristvej. Program Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy koordinuje SAAIC. Mobility v sektore vysokoškolského vzdelávania, ktoré boli historicky prvou lastovičkou medzinárodnej spolupráce, sú vlajkovou loďou celého programu. Program Erasmus+ nie sú iba vysoké školy, ale široké spektrum škôl a vzdelávacích inštitúcií od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých.Publikácia 30 rokov SAAIC v kocke.

Za 30 rokov existencie SAAIC sprostredkoval medzinárodnú skúsenosť viac ako 88 000 žiakom a študentom a viac ako 31 000 učiteľom. Len v rokoch 2014 až 2021 SAAIC pomohol s internacionalizáciou takmer 900 organizáciám, ktoré sa venujú vzdelávaniu (z toho bolo takmer 700 škôl na všetkých stupňoch vzdelávania) vo viac ako 2 300 medzinárodných projektoch.

Dôležitou súčasťou odborných kapacít SAAIC sú Euroguidance centrum na Slovensku a národná kancelária Eurydice. Centrum Euroguidance podporuje systém celoživotného kariérového poradenstva a zviditeľňuje prínos individuálnych skúseností získaných medzinárodnou mobilitou. Úlohou Národnej kancelárie Eurydice je poskytovať tvorcom politík v oblasti vzdelávania informácie a analýzy o vzdelávacích systémoch krajín EÚ.

Do ďalších rokov vstupuje SAAIC s modernou vizuálnou identitou. Ako základ nového loga boli použité kruh a kružnica - nadčasové tvary. Kruh zosobňuje dynamiku pohybu a cestovania a efektivitu. Umožňuje vychádzať von, spoznávať a rozširovať si obzory. Zároveň vrátiť sa na pôvodné miesto obohatený o nové skúsenosti a poznanie. V kombinácii s modrou farbou symbolizuje stabilné a dôveryhodné partnerstvo.


Príbeh nového loga

Fotogaléria zo slávnosti pri príležitosti 30 rokov SAAIC (10. mája 2022)

Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira
Alvira