Kontakt

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava

Tel: +421 2 209 222 01
https://www.saaic.sk
E-mail: saaic@saaic.sk