Kontakt

Kancelária Eurydice
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava

Tel: +421 2 209 222 55
Tel: +421 2 209 222 60
E-mail: eurydice@saaic.sk