EURYDICE – INFORMAČNÁ SIEŤ O VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOCH V EURÓPE

Lepšie znalosti pre lepšiu politiku vzdelávania

Už viac ako 40 rokov Vám prinášame informácie o tom, ako sú organizované vzdelávacie systémy v Európe a ako fungujú.

Interaktívne publikácie
Nový interaktívny formát ponúka dynamické zobrazenie údajov, umožňuje presné vyhľadávanie informácií a exportovanie v rôznych formátoch.
Popis Národných vzdelávacích systémov
Prehľad európskych vzdelávacích systémov od starostlivosti v rannom veku až po vzdelávanie dospelých.
Komparatívne štúdie
Publikácie zahŕňajúce syntetickú štúdiu a popis situácie v jednotlivých štátoch porovnávajúce rôzne prvky vzdelávacích systémov.
Údaje a ukazovatele
Tematické prehľady popisujúce hlavné črty európskych vzdelávacích systémov.