NOVINKY
  • Európska komisia pripravila prehľad dokumentov a informačných materiálov o politike a programoch EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu v tzv. "Visitors Pack"

  • Predstavenie novej aplikácie Study Abroad, pripravenej pod gesciou Ministerstva školstva SR
VÝZVY NA ROK 2013 - LLP
  • Výzva na predloženie návrhov projektov a prihlášok na rok 2013 v rámci Programu celoživotného vzdelávania