ALFA
Program ALFA je implementovaný cez siete formálne uznaných vysokoškolských inštitúcií z
  • 25 krajín EÚ a
  • 18 juhoamerických štátov: Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, , Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela.

Partnermi v sieťach môžu byť aj iné vzdelávacie inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie dospelých alebo centrá ďalšieho vzdelávania, neziskové organizácie, ministerstvá školstvá a súkromné inštitúcie.


Siete:
  • minimálne 6 VŠ, 3 z krajín EÚ a 3 z Latinskej Ameriky
  • jedna zo 6 inštitúcií bude koordinátorom siete
  • oficiálne neuznaná vysokoškolská inštitúcia (príslušným ministerstvom školstva) musí byť partnerom nad rámec 6 uznaných VŠ.
  • počet inštitúcií z rôznych krajín musí byť vyšší ako počet inštitúcií z jednej krajiny

Podrobnejšie informácie na webovej stránke Európskej komisie