EÚ-Japonsko
Cieľ:
Zlepšiť kontakty medzi obyvateľmi EÚ a Japonska, lepšie spoznať jazyky a kultúru. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť rámec pre mobility študentov cez vytvorené konzorciá medzi inštitúciami EÚ a japonskými vysokými školami. Konzorcium má vytvoriť spoločný študijný program a umožniť vzájomnú výmenu študentov.

Výzvy a podrobné informácie sú uverejnené na stránke Európskej komisie