Projekt HEREG - Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch
V septembri 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC- Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravilo a podalo návrh projektu v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.

Slovenský návrh projektu bol schválený a projekt prebiehal v období od januára 2015 do mája 2016 pod názvom HEREG - Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch.

Projektový tím tvorili zástupcovia MŠVVaŠ SR, SAAIC-Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a národní experti pre reformy v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.