Aktivity a výstupy
V rámci projektu sa zrealizovali nasledujúce aktivity a výstupy:
  • Rešerš informácií
  • Dotazníkový prieskum
  • Osem fokusových skupín
  • Štyri prípadové štúdie
  • Národná štúdia
  • Záverečná konferencia
  • Odporúčania pre tvorbu legislatívy

Projekt bol ukončený v apríli 2016 záverečnou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Očakáva sa, že jeho výsledky budú použité pri tvorbe národnej legislatívy a zároveň budú ponúknuté iným krajinám zapojeným do programu Erasmus+ ako príklad dobrej praxe.

Informácie o projekte HEREG nájdete aj na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.