Kontakt
Národná štruktúra programu Erasmus Mundus na Slovensku je konzultačným a poradenským centrom pri príprave a realizácii projektov s účasťou SR a informačným centrom pre záujemcov o štipendiá Erasmus Mundus. Kontaktnou osobou je Mgr. Katarína Šmálová.

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Svoradova 1
811 03 Bratislava

Tel.: + 421 2 209 222 61
E-mail: mundus@saaic.sk

Výkonná agentúra
Európska komisia
Národné štruktúry programu Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Students and Alumni Association
Erasmus Mundus Students and Alumni Association - Facebook
Vysoké školy v SR / Higher Education Institutions in the Slovak Republic
View Larger Map