EURYDICE – INFORMAČNÁ SIEŤ O VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOCH V EURÓPE

Lepšie znalosti pre lepšiu politiku vzdelávania

Už viac ako 40 rokov Vám prinášame informácie o tom, ako sú organizované vzdelávacie systémy v Európe a ako fungujú.

  • Popis Národných vzdelávacích systémov - Prehľad európskych vzdelávacích systémov od starostlivosti v rannom veku až po vzdelávanie dospelých.
  • Komparatívne štúdie - Publikácie zahŕňajúce syntetickú štúdiu a popis situácie v jednotlivých štátoch porovnávajúce rôzne prvky vzdelávacích systémov.
  • Údaje a ukazovatele - Tematické prehľady popisujúce hlavné črty európskych vzdelávacích systémov.