Projekty

Na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) nájdete množstvo zaujímavých informácií o schválených projektoch v rámci jednotlivých výziev programu Tempus IV ako i súhrnné štatistické prehľady podľa krajín.

Informácie o schválených projektoch (kontakty): http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/projects_description_en.php

Štatistika o schválených projektoch (tabuľky): http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/statistics_en.php

Štatistika o spolupráci jednotlivých krajín (mapy): http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/final_version_maps_publication.pdf

História programu Tempus (1990-2010): http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/tempus_en_110308.pdf

Štatistika účasti slovenských inštitúcií v programe Tempus IV (2007-2013)

Zoznam schválených projektov s účasťou slovenských vysokých škôl (2008-2013)