Kontakt
Národný kontaktný bod programu Tempus na Slovensku je konzultačným a poradenským centrom pri príprave a realizácii projektov s účasťou SR. Kontaktnou osobou je Mgr. Katarína Šmálová.

Národný kontaktný bod Tempus

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Svoradova 1
811 03 Bratislava

Tel.: + 421 2 209 222 61
E-mail: tempus@saaic.sk

Výkonná agentúra
Európska komisia
Národné kontaktné body a národné kancelárie Tempus
Vysoké školy v SR / Higher Education Institutions in the Slovak RepublicView Larger Map