Plán aktivít
1. Národný seminár „Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní“, 1.-2. 12. 2016.
2. Národný seminár „Vzdelávanie zamerané na študenta“ 4.-5.10.2017
3. Národný seminár „Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie výstupy“, 4. – 5. 6. 2018 .