Národný tím expertov
  • Marek Šmid, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie
  • Adriana Krupová, koordinátorka zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite
  • Marcela Verešová, prorektorka pre celoživotné vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
  • Jaroslava Stašková, docentka na Inštitúte anglických a amerických štúdií na Prešovskej univerzite

Expertíza tímu národných expertov bude doplnená expertízou a skúsenosťami 3 expertov zo zahraničia, ktorí budú vybraní na začiatku realizácie projektu.