Čína - EÚ
Štipendiá čínskej vlády pre príslušníkov krajín Európskej únie (EU Window)

Na základe výsledkov rokovania spoločného summitu EÚ a Číny, čínska vlády vyhlásila Čínsky štátny štipendijný program (EU Window).

Štipendijný program vyhlásilo čínske ministerstvo školstva a je určený pre príslušníkov členských krajín EÚ s cieľom rozšíriť spoluprácu medzi Čínou a Európskou úniou v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Program poskytuje štipendiá na obdobie 1 roka, 198 štipendií na akademický rok 2013-2014.

Program podporuje študentov čínštiny alebo iných študijných odborov a akademických pracovníkov.

Termín podávania prihlášok je 30. apríl 2013. Prihlášky sa podávajú na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky.

Prihlášku a ďalšie informácie je možné získať na webových stránkach:

www.csc.edu.cn a www.chinamission.be

Kontakt:
Mr. CHEN Gong – Misia Čínskej republiky pri EÚ (Mission of P. R China to the European Union)
Boulevard de la Woluwé - 1200 Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2 7729572 - 8318 - Email: chengong@moe.edu.cn