ASIA LINK
Program ASIA LINK je zameraný na podporu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a krajinami Južnej a Juhovýchodnej Ázie a Číny.

Ciele
Cieľom je posilniť vytváranie regionálnych a multilaterálnych sietí medzi vysokoškolskými inštitúciami v uvedených krajinách. Nie je podporný program pomoci, ale je zameraný na rozvoj spolupráci v oblasti spoločných záujmov.

Program podporuje:
Rozvoj zručností a posilnenie mobility postgraduálnych študentov, vysokoškolských učiteľov a administrátorov formou účasti na ďalšom vzdelávaní Výmenu skúseností a spoločných vedomostí ako aj vzájomné uznávanie štúdia a prístup k štúdiu
Tvorbu spoločných študijných programov a plánov, kredit transferov a spoločné diplomy Šírenie informácií o systémoch vysokoškolského štúdia v jednotlivých účastníckych krajinách s cieľom posilniť atraktivitu európskeho vysokoškolského priestoru

Program podporuje tri hlavné aktivity:
1) Projektová spolupráca medzi európskymi a ázijskými vysokoškolskými inštitúciami v týchto oblastiach:
  • rozvoj ľudských zdrojov,
  • rozvoj študijných programov a plánov,
  • inštitucionálny a systémový rozvoj

2) podpora informovanosti o budúcej spolupráci
3) podporné aktivity o programe

Podrobnejšie informácie na webovej stránke Európskej komisie alebo na europeaid-asia-link@cec.eu.int