Nadácia Anna Lindh
Nadácia Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami, iniciovaná Európskou Komisiou, je prvou inštitúciou, ktorú založilo a spolufinancuje všetkých 35 (dnes už 37) krajín Eurostredomorského Partnerstva: 27 štátov Európskej Únie a Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Palestínske Územia, Jordánsko, Libanon, Sýria a Turecko.

Toto rozsiahle partnerstvo medzi Európskou Úniou a jej susedmi na južnom pobreží Stredozemného mora bolo deklarované na Barcelonskej konferencii v roku 1995.

Barcelonská deklarácia stanovuje tri ciele:
  • politický a bezpečnostný dialóg s cieľom dosiahnutia mieru a stability v regióne
  • ekonomické a finančné partnerstvo a postupný prechod k slobodnému trhu v regióne
  • Zblíženie ľudí prostredníctvom sociálnych, kultúrnych a humánnych partnerstiev, ktoré podnecujú porozumenie medzi kultúrami a vzájomnú výmenu medzi občianskymi spoločnosťami.

Ako hlavná inštitúcia presadzujúca dosiahnutie tohto tretieho cieľa bola v roku 2004 založená Nadácia Anna Lindh. Nesie meno tragicky zosnulej švédskej ministerky zahraničných vecí, ktorá ako prvá vyslovila myšlienku založenia Euro-stredomorskej nadácie, už v roku 2002 vo Valencii.

Ciele organizácie
Hlavným cieľom Nadácie je zblíženie ľudí, organizácií a občianskych spoločností z oboch brehov Stredozemného mora. Nadácia podporuje kultúrnu spoluprácu a výmenu medzi krajinami a ľuďmi, je iniciátorom diskusie a odstraňovania vzájomných predsudkov. Nadácia vytvára komunikačný kanál medzi aktérmi kultúry, ktorí sú v niektorých štátoch udržiavaní mimo hlavných diplomatických a kultúrnych kruhov. Zvláštny dôraz sa kladie na rozvoj ľudských zdrojov, hlavnou cieľovou skupinou je mládež.
Nadácia koná ako sieť 37 Národných sietí založených partnermi Euro-stredomorského dialógu.

Viac informácii o nadácii