Národný tím expertov
  • Ing. Martina Hanová, PhD. (SPU v Nitre)
  • doc. Danka Moravčíková (SPU v Nitre)
  • Ing. Kamila Moravčíková (SPU v Nitre)
  • doc. Štefan Rehák (Ekonomická univerzita v Bratislave)
  • prof. Libor Vozár, CSc. (UKF v Nitre)