NOVINKY
  • SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení prekladateľsko-interpretačnej súťaže, v ktorej môžu žiaci a študenti všetkých stupňov škôl ukázať svoj prekladateľský a spevácky talent. Vyzývame pedagógov, aby motivovali svojich žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže. Termín na doručenie príspekov na ulickajazykov2014@gmail.com je 30. jún 2014. Viac informácií a pravidlá súťaže

  • Výsledky jazykovej iniciatívy Európska značka pre jazyky 2013 a Európsky učiteľ jazykov roka 2013

  • Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže "Európska značka pre jazyky 2013" a "Európsky učiteľ jazykov roka 2013", spojené so seminárom "Viacjazyčnosť vo vyučovaní na slovenských školách", sa uskutoční dňa 1. októbra 2013 v Bratislave (Pozvánka, program,online registrácia).

  • Dňa 26. septembra 2013 sa budú konať od 9:00 do 13.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave oslavy "Európskeho dňa jazykov". Popri stánkoch viacerých zahraničných kultúrnych inštitútov sa budete môcť pristaviť aj v spoločnom stánku Kancelárie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a SAAIC - Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania (pozvánka a program).

  • SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení fotografickej súťaži pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Vyzývame pedagógov, aby motivovali svojich žiakov a študentov k vytvoreniu fotografie. Témou tohto ročníka je "S jazykmi je tvoj svet pestrejší". Termín na doručenie príspekov na Zastúpenie EK na Slovensku je 30. jún 2013.(Pravidlá súťaže. )

  • SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje Výzvu na podanie prihlášok v iniciatíve Európskej komisie "Európsky učiteľ jazykov roka 2013". Termín na predloženie prihlášok je 25. apríl 2013. (výzva, infoleták, formulár žiadosti)

  • SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje Výzvu na podanie prihlášok v iniciatíve Európskej komisie "Európska značka pre jazyky 2013". Termín na predloženie prihlášok je 25. apríl 2013. (výzva, infoleták, formulár žiadosti, popis projektu, priority SK)

    >> Všetky aktuality <<