VÝZVY NA ROK 2014
  • Výzva na podávanie návrhov projektov ICI ECP (Industrialised Countries Instrument Education Cooperation Programme) zameraná na spoluprácu s Austráliou, Japonskom a Južnou Kóreou bola zverejnená 20. decembra 2013. Program podporuje tvorbu spoločných študijných programov a mobilitu vysokoškolských študentov a učiteľov. Termín podávania návrhov projektov je 15. máj 2014. Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry EACEA.

  • Druhá výzva na podávanie návrhov projektov Erasmus Mundus Akcia 2 – Partnerstvá bola zverejnená 22. novembra 2013. Termín podávania prihlášok bol 3. marec 2014. Cieľom je schváliť 30 nových partnerstiev vo vybraných regiónoch. Výsledky výberovej procedúry sa očakávajú v júni 2014 a schválené projekty môžu začať svoju činnosť v júli 2014. Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry EACEA.

  • Termíny podávania prihlášok na individuálne štipendiá Erasmus Mundus pre štúdium v spoločných študijných programoch sú zvyčajne v období jeseň a zima predchádzajúceho akademického roka. Záujemcovia sa musia obrátiť priamo na koordinátorov spoločných študijných programov a partnerstiev Erasmus Mundus. Užitočné informácie nájdete na stránke Výkonnej agentúry , projektu EM-ACE a na FB Erasmus Mundus Slovensko .